Stacionární lis VSP 45-50 LR

sp50lr

POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ A MOŽNOSTÍ STACIONÁRNÍHO LISU VSP 45 LR
S PŘÍDAVNÝM KONTEJNEREM VRK 30

Stacionární lis VSP45 je pevně přišroubován na betonovém podkladu kotevními šrouby. Veškeré funkce kontejneru jsou ovládány pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu a řízeny programovatelným modulem LOGO 24 Siemens. Nájezdové dráhy, které jsou umístěny před lisem umožňují plynulé spojení přídavného kontejneru s lisem. Po přistavení kontejneru až na doraz k lisu obsluha ukotví háky lisu do západek a ráčnovým šroubem pevně přitáhne kontejner k lisu.
Stiskem tlačítka je zahájen cyklus lisování, který probíhá po dobu 35 sec. Počet cyklů je možno nastavit dle potřeby zákazníka. Lisovací síla je 210 barů. Při 80% naplnění kontejneru se rozsvítí na panelu kontrolka. Na přání zákazníka může být instalována i zvuková signalizace. Při 100% naplnění přídavného kontejneru se na panelu rozsvítí červená kontrolka a dojde k zastavení lisování.
Po zastavení lisování se na ovládacím panelu přepne lis na ruční provoz a dolisuje se zbývající materiál do přídavného kontejneru. Poté obsluha vsune do otvorů zajišťovací tyče a kontejner  odpojí  povolením ráčnového šroubu. Odpad může být také zajištěn napnutím sítě přes lisovací otvor kontejneru.Přídavné kontejnery VRK jsou standardně vyráběny ve velikostech 20 a 30 m3.  Jsou uvnitř vybaveny mechanickým zařízením – řetězovou stěnou – která při vysýpání napomáhá k plynulému vyprázdnění kontejneru i při maximální tonáži.Lis typu VSP 45 je konstruován tak, aby dosahoval maximálního výkonu při plném zatížení a velkém množství odpadu. Je schopen nalisovat 5-7 tun tvrdého kartonu do kontejneru 30 m3. Pro své výkonnostní parametry je oblíben zejména ve Španělsku.
Technické údaje