Stacionární lis VSP 380 LH

sp380lh

POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ A MOŽNOSTÍ STACIONÁRNÍHO LISU VSP380 LH
S PŘÍDAVNÝM KONTEJNEREM VRK 20-30

Stacionární lis VSP380 je pevně přišroubován na betonovém podkladu kotevními šrouby. Veškeré funkce kontejneru jsou ovládány pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu a řízeny programovatelným modulem LOGO 24 Siemens. Nájezdové dráhy, které jsou umístěny před lisem umožňují plynulé spojení přídavného kontejneru s lisem. Pomocí tlačítka dojde k automatickému spojení za pomoci ramen, která jsou hydraulicky ovládána.
Stiskem tlačítka též dojde k otevření štítu, který je umístěn na přídavném kontejneru, a zahájí cyklus lisování, který probíhá po dobu 50 sekund. Počet cyklů je možno nastavit dle potřeby zákazníka. Lisovací síla je 240 barů. Při 80% naplnění kontejneru se rozsvítí na panelu zelená kontrolka. Na přání zákazníka může být instalována i zvuková signalizace. Při 100% naplnění přídavného kontejneru se na panelu rozsvítí červená kontrolka a dojde k zastavení lisování.
Po zastavení lisování se na ovládacím panelu přepne lis na ruční provoz – uzavírání štítu a ručně se přetlačí silou 240 barů zbývající materiál do přídavného kontejneru a dojde k automatickému uzavření uzavíracího štítu lisovacího kontejneru. Pomocí ramen a ovládacího tlačítka se kontejner automaticky odpojí a stejným způsobem se připojí další. Tento systém umožňuje plně automatizovaný provoz, který je ovládán pomocí elektricko – hydraulického zařízení.
Přídavné kontejnery VRK jsou standardně vyráběny ve velikostech 20 a 30 m3.  Pro lepší vysýpání nalisovaného odpadu jsou vybaveny řetězovou stěnou, případně odklápěcí střechou.

Technické údaje