Stacionární lis VSP 380 LR

sp380lr

POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ A MOŽNOSTÍ STACIONÁRNÍHO LISU VSP 380 LR
S PŘÍDAVNÝM KONTEJNEREM VRK 20-30

Stacionární lis VSP380 je pevně přišroubován na betonovém podkladu kotevními šrouby. Veškeré funkce kontejneru jsou ovládány pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu a řízeny programovatelným modulem LOGO 24 Siemens. Nájezdové dráhy, které jsou umístěny před lisem umožňují plynulé spojení přídavného kontejneru s lisem. Po přistavení kontejneru až na doraz k lisu obsluha ukotví háky lisu do západek a ráčnovým šroubem pevně přitáhne kontejner k lisu.
Stiskem tlačítka je zahájen cyklus lisování, který probíhá po dobu 50 sekund. Počet cyklů je možno nastavit dle potřeby zákazníka. Lisovací síla je 240 barů. Při 80% naplnění kontejneru se rozsvítí na panelu kontrolka. Na přání zákazníka může být instalována i zvuková signalizace. Při 100% naplnění přídavného kontejneru se na panelu rozsvítí červená kontrolka a dojde k zastavení lisování.

Po zastavení lisování se na ovládacím panelu přepne lis na ruční provoz a dolisuje se zbývající materiál do přídavného kontejneru. Poté obsluha vsune do otvorů zajišťovací tyče a kontejner  odpojí  povolením ráčnového šroubu. Odpad může být také zajištěn napnutím sítě přes lisovací otvor kontejneru.

Přídavné kontejnery VRK jsou standardně vyráběny ve velikostech 20 a 30 m3.  Jsou uvnitř vybaveny mechanickým zařízením – řetězovou stěnou – která při vysýpání napomáhá k plynulému vyprázdnění kontejneru i při maximální tonáži.