Stacionární lis VSP 45 LH

slider3

POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ A MOŽNOSTÍ STACIONÁRNÍHO LISU VSP45 LH
S PŘÍDAVNÝM KONTEJNEREM VRK 30

Stacionární lis VSP45 je pevně přišroubován na betonovém podkladu kotevními šrouby. Veškeré funkce kontejneru jsou ovládány pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu a řízeny programovatelným modulem LOGO 24 Siemens. Nájezdové dráhy, které jsou umístěny před lisem umožňují plynulé spojení přídavného kontejneru s lisem. Pomocí tlačítka dojde k automatickému spojení za pomoci ramen, která jsou hydraulicky ovládána.
Stiskem tlačítka též dojde k otevření štítu, který je umístěn na přídavném kontejneru, a zahájí cyklus lisování, který probíhá po dobu 35 sec. Počet cyklů je možno nastavit dle potřeby zákazníka. Lisovací síla je 210 barů. Při 80% naplnění kontejneru se rozsvítí na panelu zelená kontrolka. Na přání zákazníka může být instalována i zvuková signalizace. Při 100% naplnění přídavného kontejneru se na panelu rozsvítí červená kontrolka a dojde k zastavení lisování.
Po zastavení lisování se na ovládacím panelu přepne lis na ruční provoz – uzavírání štítu a ručně se přetlačí silou 240 barů zbývající materiál do přídavného kontejneru a dojde k automatickému uzavření uzavíracího štítu lisovacího kontejneru. Pomocí ramen a ovládacího tlačítka se kontejner automaticky odpojí a stejným způsobem se připojí další. Tento systém umožňuje plně automatizovaný provoz, který je ovládán pomocí elektricko – hydraulického zařízení.Přídavné kontejnery VRK jsou standardně vyráběny ve velikostech 20 a 30 m3.  Pro lepší vysýpání nalisovaného odpadu jsou vybaveny řetězovou stěnou, případně odklápěcí střechou.

Lis typu VSP 45 je konstruován tak, aby dosahoval maximálního výkonu při plném zatížení a velkém množství odpadu. Je schopen nalisovat 5-7 tun tvrdého kartonu do kontejneru 30 m3.  Nyní novinka – zesílený typ VSP45 S !!!

Technické údaje